Projekotwanie sztachety PVC na plot i furtkę ze sztachet nie zada zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Stawianie ploty z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi wypadkami.

Balustrady plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki PVC na plot i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji a także planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji ploty plastikowe na plot i bramkę sztachetowa zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, kiedy planowane ploty z plastyku na plot i bramkę ze sztachet jest nieprawidłowe z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku kiedy planowane balaski z plastiku na plot i bramę ze sztachetekmoże grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zapoczątkowania prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s